Acrylspartel

Acryl Filler

Produktbeskrivelse

Yunik Acrylspartel er en stærk, hurtigtørrende spartelmasse med fine korn

Anvendelse

Anvendes indendørs til pletspartling og opbygning af kanter på træ, træfiberplade og korrosionsbeskyttet metal.
Sikrer god vedhæftning og er let slibbar.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel. Der vaskes efter med rent vand.

Påføring

Yunik Acrylspartel påføres med spartel. Ved efterfølgende slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske.
Påføringstemperatur skal være min. 10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.

Tekniske data

Produkttype
Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/liter)
1.7
Vægt %
58
Vol %
0
Min. +10°C
Støvtør (Timer)
1
Genbehandlingstør (Timer)
24
10
Rengøring af værktøj
Vand

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Version

september 2020