Wood Primer Grundingsolie

Wood Primer Priming Oil

Produktbeskrivelse

Alkydolieoliebaseret grunding, som trænger dybt ned i træets porer, modvirker fugtindtrængning og minimerer revner i træet. Sikrer god vedhæftning til næste behandling. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Anvendelse

Bruges til grunding af udendørs, nyt, gammelt, ubehandlet eller nedslidt, bart træværk.
Fx vindskeder, facader, hegn og havemøbler.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens begroninger med facadevask begroning.
Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.
Slib blanke flader matte.
Omrør før brug.
Påfør med pensel, vådt i vådt til træet er mættet, især på samlinger og endetræ.
Fjern overskydende olie, for at undgå laklag, som senere kan skalle af.
Færdiggør indenfor 1 uge med maling eller træbeskyttelse.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Grundingsolie
Massefylde (kg/liter)
0.82
Vægt %
20
Vol %
18
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
m²/liter pr. behandling ved høvlet træ
10
m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ
5
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør (Timer)
2
Gennemhærdet (Dage)
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin