Murmaling Plus /globalassets/inriver/resources/11373_yunik_facade-care-wall-paint-plus_3l_yu-puts-p-736874.png?6c76b60a

Varianter

3 L
Facademaling, der giver en robust og meget vejrbestandig overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Puds

Beton

Rækkeevne

7 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data