Trægrunder V /globalassets/inriver/resources/11333_wood-primer-priming-paint_10_10l_yu-utegr-v-746555.png?da2ca731

Varianter

10 L
3 L
0,75 L
Alkydoliebaseret grundmaling, som trænger ind i træet, modvirker optagelse af fugt og sikrer god vedhæftning til næste behandling.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 16 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data