Pro Window Paint

Pro Window Paint

Produktbeskrivelse

Vinduesmaling specielt fremstillet til maling af vinduer ud og indvendigt, men kan også anvendes til øvrigt udvendigt træværk. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Anvendelse

Brug den til nyt eller tidligere behandlet træværk, udendørs.
Den er specielt velegnet til vinduer og døre.
Kan ligeledes anvendes på korrosionsbeskyttet jern og metal.

Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Påføring

Afrens begroninger med facadevask begroning.
Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.
Slib blanke flader matte.
Ubehandlet træ grundes med Yunik Pro Primer Alkyd Emulsion.
Jern forbehandles med rustbeskyttende maling.
Omrør før brug.
Påfør med pensel eller rulle.
Største holdbarhed opnås med 3 påføringer af Yunik Pro Vinduesmaling.
Efter ca. 8 timer kan vinduet lukkes på halv hasp.

OBS/Begrænsninger

PVC-tætningslister kan pga. blødgøringsmiddel være årsag til klæbning.
Fabriksbehandlede overflader prøvestryges for vurdering af vedhæftning

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelse
Glans
40, Halvblank
Massefylde (kg/liter)
1.03
Vægt %
48
Vol %
0
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
6
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør (Timer)
1
Gennemhærdet (Dage)
28
Fortynding
Vand
Rengøring af værktøj
Vand