Pro Sandspartel Airless Grov

Pro Sandspartel Airless Grov /globalassets/inriver/resources/33264_yunik_pro_sand_filler_airless_coarse_15l_p10-618182.png?2618497d

Varianter

15 L
CE Svanen
Grov, let sprøjtespartel til tørre rum

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data