Pro Sandspartel Airless Grov

Pro Sandspartel Airless Grov /globalassets/inriver/resources/11006_yunik-pro_sand-filler-airless-coarse_15l_yup-grov-733638.png?b782441c

Varianter

15 L
Svanen CE
Grov, let sprøjtespartel til tørre rum

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data