Pro Grundolie /globalassets/inriver/resources/38486_yunik_pro_wood_primer_alkyd_emulsion_10l.psd

Varianter

10 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Modvirker fugtoptag i træet
  • Hæmmer mug & skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen
  • Sikrer vedhæftning
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data