Pro Træolie /globalassets/inriver/resources/38481_yunik_pro_wood_oil_3l.psd

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Finish

80

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Synlig åretegning og struktur 
  • Vandafvisende overflade 
  • Hæmmer mug & skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data