Pro Wood Protect Opaque Acryl /globalassets/inriver/resources/38474_yunik_pro_wood_protect_opaque_acryl_10l.psd

Varianter

3 L
Svanen
10 L
Svanen

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Superdækkende og stærk overflade
  • God vedhæftning uanset tidligere ukendt behandling
  • Hæmmer mug & skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data