Pro Wood Protect Opaque Acryl /globalassets/inriver/resources/38474_yunik_pro_wood_protect_opaque_acryl_10l.psd

Varianter

3 L
Svanen
10 L
Svanen

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Superdækkende og stærk overflade
  • God vedhæftning uanset tidligere ukendt behandling
  • Hæmmer mug & skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data