Murgrunder /globalassets/inriver/resources/68164_yunik_murgrunder-104654.png?1c80b90c

Varianter

10 L
3 L
Grunder til let afsmittende og sugende underlag

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 3 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

Mat

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

7 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

3 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data