Knast- & Spærregrund 2-I-1

Knast- & Spærregrund 2-I-1 /globalassets/inriver/resources/83161_yunik_knast_och_spaerregrunder_10l.psd

Varianter

0,75 L
3 L
10 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træværk

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data