Hvidbejdse

Hvidbejdse /globalassets/inriver/resources/86410_yunik_hvidbejdse_3l.tif

Varianter

3 L
0,75 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

Mat, 3

Rækkeevne

12 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data