Klarlak 90

Klarlak  90 /globalassets/inriver/resources/86781_yunik_klarlack_30_0_38l.psd

Varianter

0,75 L

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.