Grundingsolie V /globalassets/inriver/resources/68011_grundingsolie_vand_0_75l.psd

Varianter

0,75 L
3 L
10 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 16 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Mat, 3

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data