Trægrunder V /globalassets/inriver/resources/68179_yunik_traegrunder_v_3l.tif

Varianter

0,75 L
3 L
10 L
Vandig, alkydoliebaseret grundingsolie, som trænger dybt ned i træets porer, modvirker fugtindtrængning og minimerer revner i træet.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data