Wood Primer Grundingsolie /globalassets/inriver/resources/rt50126f_yunik_yunik-wood-primer-priming-oil_10l_yu-grundo-735124.png?e69f12be

Varianter

10 L
0,75 L
Alkydolieoliebaseret grunding, som trænger dybt ned i træets porer, modvirker fugtindtrængning og minimerer revner i træet.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 16 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

5 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data