Superdækkende Træbeskyttelse

Superdækkende Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/11218_yunik_superd%C3%A6kkende-tr%C3%A6beskyttelse_3l_yu-superd.psd

Varianter

0,75 L
10 L
3 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data