Transparent Træbeskyttelse

Transparent Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/68366_yunik_tranparent_trabeskyttelse_3d_3l.tif

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvmat, 30

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data