Vådrumsmaling /globalassets/inriver/resources/11430_yunik_yunik-wetroompaint_3l_yu-vad-mal.png
Yunik V├ądrumsmaling er en halvblank acrylplastmaling der er velegnet til slutbehandling i v├ąde rum.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 3 Timer

Genbehandlingstør: 16 Timer

Overflade

Væg

Loft

Finish

Halvblank, 30

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data