Vådrumsmaling 30 /globalassets/inriver/resources/11430_wetroom-paint_10_3l_yu-vad-mal-755811.png?301c4166

Varianter

0,7 L
Maling til vådrum
Yunik Vådrumsmaling er en halvblank acrylplastmaling der er velegnet til slutbehandling i våde rum.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 3 Timer

Genbehandlingstør: 18 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

30, Halvmat - Tydelig glans

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data