Arbejdsanvisning

Gipskartonplader, spartling af samlinger

Spartling af gipskartonplader med kartonklædte, forsænkede langkanter
Spartling af gipspladesamlinger er på samme tid enkelt og kompliceret. Arbejdsprocesserne er i princippet simple og lette, men det kræver indsigt og rutine at tage højde for de forskellige forhold, som påvirker det færdige resultat. Arbejdsanvisningen gælderer gipskartonplader med kartonklædte forsænkede langkanter, herunder kartonklædte kortkantsamlinger. 

Arbejdet med spartelmassen og ilægning af sparteltape kan opdeles i to processer, som hver især kræver optimal opmærksomhed, hvis spartelresultatet skal bliv perfekt. 
A. Spartelproces
B. Optørringsproces  

Spartelproces

Spartling og papirtape
1. Det er vigtigt, at spartelmassen bliver bearbejdet ind i samlingen og at der bliver påført tilstrækkelig mængde spartelmasse på overfladen. 
2. Sparteltapen vendes med den præfabrikerede fold ind mod samlingen, trykkes fast med spartlen og presses ned i den våde spartelmasse.  
3. I samme arbejdsgang skrabespartles hen over sparteltapen. Sparteltapen skal være presset så langt ind, at der aflejres et tyndt lag spartelmasse på ydersiden af sparteltapen. Vær opmærksom at spartelmassen under sparteltapen skal være helt tør inden videre behandling

Mellemspartling

4. Samlinger, profiler og skruehuller spartles 2. gang og mellemslibes når overfladen er tør

Slutspartling
5. Samlinger, profiler og skruehuller spartles sidste gang. Afhængig af udfaldskrav kan slutspartling 
udføres som fuldspartling. Overfladerne slibes og er nu klar til videre behandling.

Illustrationen af de nævnte arbejdsprocesser nedenfor: Den beskrevne arbejdsanvsning vil sikre, at sparteltapen er placeret midt i spartellaget. Samtidigt bevirker skrabespartlingen, at oversiden af sparteltapen bliver befugtet. Det minimerer risikoen for kantslip og delaminering ved for hurtig udtørring.
           
Optørringsproces
Temperatur og luftfugtighed under udførelse og optørring har afgørende indflydelse på det færdige resultat. 

I forbindelse med hver spartelproces, men især ved optørring efter at sparteltapen er monteret,  er det vigtigt, at indeklimaet er stabilt, uden store udsving og at der ikke er for tørt, for varmt, for fugtigt eller for koldt. Vær også opmærksom på at overfladernes temperatur ikke afviger fra den omgivende rumluft. 

Yunik anbefaler, at spartelarbejdet udføres under optimale eller acceptable forhold. Bliver arbejdet udført under mindre gunstige forhold, er der risiko for skader. Skemaet  angiver forventede tørretider og genbehandlings-intervaller, ved forskellige kombinationer af temperatur og luftfugtighed. De angivne værdier kan variere afhængig af lagtykkelse og hvilket af vores produkter, der anvendes. For at undgå efterfølgende svind er det afgørende at spartelmassen er helt tør imellem hver behandling.  


Typiske problemer på grund af lav luftfugtighed og høj temperatur

1. Kort åbentid, vanskelig bearbejdning
2. Kantslip
3. Delaminering
4. Revnedannelser
5. Mangelfuld vedhæftning

Typiske problemer på grund af høj luftfugtighed og lav temperatur
1. Lang tørretid
2. Blære og buler i sparteltapen
3. Dårlige slibeegenskaber på spartelmassen
4. Efterfølgende svind og synlige spartelsamlinger
5. Mangelfuld vedhæftning

Ud over påføring, tørrebetingelser og efterbehandling, er korrekt udførsel af gipsplademontage og de underliggende konstruktion i sagens natur afgørende for, at det samlede resultat lever op til forventningerne. 
Hvis et eller flere af de nævnte forhold ikke overholdes, øges risikoen for skader og reklamationer betydeligt.

Det er en forudsætning at gipspladerne er opsat jævnfør gipspladeproducenternes anvisninger og standarder. Ved eventuelle reklamationer vil lægge den samlede dokumentation for konstruktion, plademontage og spartelarbejde til grund for vores vurdering. Herunder dokumentation for at spartelarbejdet er udført inden for de anbefalede værdier for temperatur og luftfugtighed.