Miljø

Læs om vores miljøpolitik

Unicell nordic er på en omfattende rejse med henblik på at være en miljø-og energivenlig producent af malervarer. 

Rejsen startede i 1970’erne, hvor Unicell nordic byggede en ny fabrik i Kolding, som alene var indrettet på at producere miljøvenlige, vandige malinger. En del af rejsen gik med at udskifte tungmetalholdige farvestoffer ud med nye, som stadig skulle være kulørfaste og kunne tåle udendørs anvendelse. I 2005 blev produktionen i Danmark og Sverige ISO 14001 certificeret, i 2011 kom certificeringen af tapetproduktionen i Polen, og senest certificeringen af malingproduktionen i Kina i 2012.

De senere år har fokus været på biocider, som i visse situationer kan være allergifremmende. I Unicell nordic er vi på forkant med udviklingen, og de fleste produkter til indendørs brug har Ecolabel, som er brugernes objektive mål for, hvorvidt der kan være sundhedsfare ved at anvende produktet.

Unicell nordic har fokus på at mærke og deklarere vores produkter, så vores kunder kan være sikre på, hvad vores produkter indeholder - også når dette kræver mere information, end lovgivingen foreskriver. Unicell nordic har desuden skærpet sine egne krav til, hvor meget MI selskabets produkter må indeholde.

Ud over miljørigtige produkter og produktionsmetoder, har Unicell nordic fokus på kundetilfredshed opnået ved hjælp af stor faglighed og produkter af høj kvalitet. I 2017 certificeres DAY-systems kvalitetsledelsessystem i henhold til ISO9001:2015 med afsæt i følgende politik.

Kvalitets- og miljøpolitik
Unicell nordic udvikler, producerer og sælger innovative malingsløsninger til såvel professionelle som private kunder. Vi tager ansvar for at udvikle og opretholde en, social og økonomisk sund virksomhed.

For at imødegå dette ansvar vil Unicell nordic:

  • Overholde love og regelsæt i de lande vi agerer
  • Opretholde en høj etisk standard
  • Være åbne overfor Unicell nordic Operations interessenter
  • Reagere på henvendelser fra eksterne interessenter og kommunikere med alle parter på en sober måde 

Kvalitet og miljø er hovedfokusområder for Unicell nordic og vi arbejder kontinuerligt med optimeringer og forbedringer på alle niveauer af organisationen.

Ledelse
Ledelsens prioriteringer af kvalitets- og miljøvenlige projekter, vil til stadighed fokusere på at involvere udvalgte leverandører, medarbejdere og deres kompetencer, kunder, miljø, love og regler. 

Indkøbspolitik

Vi forventer, at vore leverandører tager et nødvendigt hensyn til miljø, etik og arbejdsmiljø i forbindelse med frembringelse af produkterne. Vi forventer også, at de leverandører, som transporterer varer til vore lagre, lever op til lovgivningen og i øvrigt transporterer produkterne på den mest hensigtsmæssige måde ift. miljøet.