Brug af siden

Denne hjemmeside skal betragtes som en introduktion til og oplysning om Unicell Nordic

Denne disclaimer bedes læst, inden der gøres brug af hjemmesiden. Ved brug af hjemmesiden accepterer du betingelserne i denne disclaimer.

Indholdet af denne hjemmeside tilhører Unicell nordic, og er beskyttet af ophavsretslovgivningen.

Du må benytte materiale på denne hjemmeside til ikke-kommerciel, personligt brug, såfremt du respekterer og ikke ændrer på de rettigheder, som tilhører Unicell nordic, det være sig copyright, varemærker eller andre rettigheder, som hjemmesiden indeholder. Du må ikke kopiere, reproducere, offentliggøre, opbevare, sende eller uddele indholdet på hjemmesiden, hverken i tekst, billeder, på bånd eller video med henblik på offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation, uden foregående skriftlig tilladelse fra Unicell nordic.

Varemærker og logoer tilhører Unicell nordic og brug forudsætter skriftlig tilladelse fra Unicell nordic.

Unicell nordic er ikke ansvarlig for hverken tab eller skade, hvad enten den er påført direkte, indirekte eller hændeligt, opstået ved adgangen til eller brugen af information på denne hjemmeside, herunder dens pålidelighed. Det samme gælder for sider denne hjemmeside er linket til. Begrænsningen gælder tillige for skade som følge af virus på computerudstyr.

Unicell nordic frasiger sig enhver kontrol med eller tilhørsforhold til hjemmesider, der linkes til.

Informationen på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Hjemmesiden er kun tænkt som generel information. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at oplysningerne ikke er komplette eller nøjagtige eller ikke imødekommer dine behov.

Nærværende disclaimer og indholdet på vores hjemmeside er undergivet dansk ret uden hensyn til internationale privatretlige regler, og enhver tvist i henhold vores disclaimer skal, hvis den ikke kan blive løst i mindelighed, være undergivet værneting i København.