Forankringsgrunder

Forankringsgrunder /globalassets/inriver/resources/81538_yunik_tak_vagg_forankringsgrund_3l-104645.png?532754a7

Varianter

10 L
3 L
1 L
Drypfri grunder som sikrer vedhæftning

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 3 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data