Refleksfri Loftmaling 2 /globalassets/inriver/resources/86394_yunik_loftmaling_2_10l-109510.png?3f729d6c

Varianter

10 L
Svanen EU-Ecolabel (Blomsten)
3 L
Svanen EU-Ecolabel (Blomsten)
Helmat loftmaling med god dækkeevne

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

2, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data