Trægrunder V

Wood Primer Priming Paint

Produktbeskrivelse

Vandig, alkydoliebaseret grundmaling, som trænger ind i træet, modvirker optagelse af fugt og sikrer god vedhæftning til næste behandling. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.

Anvendelse

Anvendes til grunding af udendørs ubehandlet, imprægneret eller laseret træværk før dækkende behandling.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens begroninger med facadevask begroning.
Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.
Slib blanke flader matte.
Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.
Omrør før brug.
Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.
Færdiggør med dækkende vandig maling eller træbeskyttelse inden 14 dage.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling
Massefylde (kg/liter)
1.4
Vægt %
76
Vol %
0
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
m²/liter pr. behandling ved høvlet træ
10
m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ
6
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør (Timer)
4
Gennemhærdet (Dage)
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Penselrens