Acrylemalje+ 35 /globalassets/inriver/resources/11425_yunik-pro_trim-paint-acryl-35_3l_yup-a35-745132.png?2db6009f

Varianter

3 L
EU-Ecolabel (Blomsten)
Akrylemalje til grundet træværk og korrosionsbeskyttet metal

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 16 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

35, Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data