Pro Spartelmasse Grov /globalassets/inriver/resources/25234_yunik-pro_hand-filler-coarse_10l_yup-sand-c-731132.png?634f77cf

Varianter

10 L
Svanen CE
Grov, let håndspartel til indendørs brug.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data