Pro Fugespartel /globalassets/inriver/resources/11007_yunik-pro_sand-filler-plaster_10l_yup-sand-731606.png?8f2d4ee9

Varianter

10 L
Svanen CE
Fin, let fugespartel til spartling af gipspladesamlinger

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data