Pro Murmaling Universal /globalassets/inriver/resources/14783_yunik-pro_facade-universal_10l_yup-facade-726624.png?b782441c
Vejrfast, helmat maling til facader

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P273) Undgå udledning til miljøet.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

7 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Egenskaber

  • Ensartet mat, med et flot kalket udseende
  • Alsidige brugsegenskaber, selv på let porøse overflader 
  • Meget diffusionsåben
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data