Pro Fugespartel /globalassets/inriver/resources/11007_yunik-pro_sand-filler-plaster_10l_yup-sand.png

Varianter

10 L
CE Svanen

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Brugsklar
  • Til en fin og slutspartling på vægge og lofter
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data