Pro Loftfinish Akryl 3 /globalassets/inriver/resources/14808_yunik-pro_ceiling-paint-acryl-3_10l_yup-a3.png

Varianter

10 L
Svanen

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 5 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 3

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Smuk og helmat refleksfri loftmaling
  • Flot og ensartet resultat, set fra alle vinkler i store rum
  • God I stærkt sidelys
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data