Pro Loftfinish Akryl 3 /globalassets/inriver/resources/14808_yunik-pro_ceiling-paint-acryl-3_10l_yup-a3-727438.png?8c380cd8

Varianter

10 L
Svanen
Helmat loftmaling, som giver en refleksfri overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

3, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data