Pro Vægmaling Acryl 10 /globalassets/inriver/resources/38462_yunik_pro_wall_paint_acrylplast_10_10l-109454.png?532754a7

Varianter

10 L
Acrylbaseret vægmaling, der giver en smuk, halvmat overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

Mat, 10

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data