Pro Vægmaling Acryl 10 /globalassets/inriver/resources/38462_yunik_pro_wall_paint_acrylplast_10_10l.png

Varianter

10 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

10, Halvmat

Rækkeevne

9 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Mat robust overflade
  • God dækkeevne
  • Tåler aftørring med fugtig klud 
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data