Yunik Pro Ceiling Paint Iso 2_10 L /globalassets/inriver/resources/14838_yunik_pro-ceiling-paint-iso-2_10l_yup-c-iso2-726641.png?2618497d

Varianter

10 L
Mat loftmaling med isolerende egenskaber

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

2, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data