Yunik Pro Ceiling Paint Iso 2_10 L /globalassets/inriver/resources/14838_yunik_pro-ceiling-paint-iso-2_10l_yup-c-iso2.png

Varianter

10 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Mat overflade
  • Ensartet struktur med lav glans
  • Tåler rengøring med vand og aftørring med fugtig klud
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data