Yunik Pro Wall Paint Iso 7_10 L /globalassets/inriver/resources/14966_yunik_pro-wall-paint-iso-7_10l_yup-w-iso7-726636.png?2618497d

Varianter

10 L
Mat vægmaling med isolerende egenskaber

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

Mat, 7

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data