Sokkelmaling /globalassets/inriver/resources/14113_yunik-facade-care-sokkelmaling_10_3l_yu-sokkel-755574.png?000d3ed5

Varianter

3 L
Halvmat acryl sokkelmaling til mineralske underlag

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 5 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

25, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data