Murgrunder /globalassets/inriver/resources/68145_yunik_murgrunder_3l.tif

Varianter

3 L
10 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data