Filt- & Vævgrunder

Filt- & Vævgrunder /globalassets/inriver/resources/81576_yunik_filt_vaevgrunder_10l.png?532754a7

Varianter

10 L
3 L
Mat fyldig grundmaling, som giver en ensartet overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Helmat

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data