Forankringsgrunder

Forankringsgrunder /globalassets/inriver/resources/81556_yunik_forankringsgrund_1l.png

Varianter

10 L
3 L
1 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Overflade

Væg

Loft

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data