Knast- & Spærregrund 2-I-1

Knast- & Spærregrund 2-I-1 /globalassets/inriver/resources/83161_yunik_knast_och_spaerregrunder_10l.png?532754a7

Varianter

10 L
3 L
0,75 L
Spærrende grunder til træ

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

Halvmat

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data