Knast- & Spærregrund 2-I-1

Knast- & Spærregrund 2-I-1 /globalassets/inriver/resources/14056_yunik_sp%C3%A6rregrund_10l_yu-sper-tr.png

Varianter

10 L
3 L
0,75 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data