Trægrunder (V) /globalassets/inriver/resources/11341_yunik_wood-primer-v_3l_yu-tre-v-746602.png?c20611ad

Varianter

0,75 L
Svanen
3 L
Svanen
Hurtigtørrende mellemmaling til træ

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

Mat

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data