Boat Care Bådlak

Boat Care Bådlak /globalassets/inriver/resources/rt50092_yunik_boat-care-boat-lacquer-30-_-90_075l_yu-boat--735595.png?2618497d

Varianter

0,75 L
0,75 L
Klar lak til naturtræ, inde og ude

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 7 Døgn

Overflade

Træ

Finish

Blank, 90, 30, Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data