Boat Care Bådlak

Boat Care Bådlak /globalassets/inriver/resources/rt50092_yunik_boat-care-boat-lacquer-30-_-90_075l_yu-boat-.png

Varianter

0,75 L
0,75 L

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 7 Døgn

Finish

90, Blank, Halvblank, 30

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data