Klarlak 50 (V)

Klarlak 50 (V) /globalassets/inriver/resources/86488_yunik_klarlak_50_750ml.png

Varianter

0,75 L
0,38 L

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.