Panellak

Panellak /globalassets/inriver/resources/14068_yunik_panellak_3l_yu-panella-726638.png?8c380cd8

Varianter

3 L
0,75 L
Vandig, hvidpigmenteret lak til indendørs brug

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 3 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

14 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

16 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

12 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data