Panellak

Panellak /globalassets/inriver/resources/14068_yunik_panellak_3l_yu-panella.png

Varianter

3 L
0,75 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 3 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

14 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data