Rullespartel M /globalassets/inriver/resources/83306_yuniks_rollerspackel_12l-109565.png?532754a7

Varianter

10 L
CE
Medium rullespartel til påføring med langhåret malerrulle

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data