Rusthindrende Primer /globalassets/inriver/resources/86467_yunik_rustprimer_0_75l-109542.png?532754a7

Varianter

0,75 L
Alkydbaseret specialgrunder til metaloverflader

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 1 Time

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Radiator & Rør

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data