Trægrunder V /globalassets/inriver/resources/11333_wood-primer-priming-paint_10_10l_yu-utegr-v-746555.png?da2ca731

Varianter

10 L
3 L
0,75 L
Mat grundmaling som modvirker fugtindtrængning

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 16 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data