Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse PLUS

Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse PLUS /globalassets/inriver/resources/68636_yunik_superdaekkende_traebeskyttelse_plus_750ml.psd

Varianter

3 L
10 L
Udendørs maling, der giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 10 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

50, Halvblank

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data