Wood Care 2-In-1 /globalassets/inriver/resources/rt50096f_yunik_wood-care-2-in-1_10_3l_yu-2in1-o-755578.png?b4cb1387

Varianter

3 L
Klassisk træbeskyttelse og grunder i ét produkt.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data