Svenskrød /globalassets/inriver/resources/68200_yunik_rodfarg_10l-109511.png?532754a7

Varianter

10 L
3 L
Yunik Rödfärg er produceret efter en gammel, svensk tradition. Bevarer træet på en naturlig måde.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data